Frásaí Coitianta
Is féidir liom, Tá mé ablta, tá mé in annI can, I'm able
Is éigean dom, Tá orm, Ní gá dom, Ní foláir dom, Ní mór dom, Caithfidh méI have to, I need to, I must
Ba chóir dom, Ba cheart domI ought to, I should
Frásaí Baile
Conas atá tú?How are you?
Tá mé go maith, go raibh maith agat.I'm fine, thanks.
Cad atá cearr (leat)?What's the matter (with you)
Táim ceart go leor.I'm fine
Cabhair liom.Help me
Tá an dinnéar réidh.The dinner is ready
An bhfuil ocras ort? Tá/NílAre you hungry? Yes/No
Croch suas do chóta.Hang up your coat
Cad bamhaith leat?What would you like?
Nigh do lámha.Wash your hands
Cuir eagar ar an mbord.Set (arrange) the table
An bhfuil an obair bhaile déanta agat?Have you done your homework?
Go raibh maith agat.Thank you
Ar mhaith leat ...?Would you like ...?
Ba mhaith liom ...I'd like ...
An bhfuil tú réidh?Are you ready?
Ceard atá uait?What do you need?
Cuir ort do chótaPut on your coat
Tá sé in am ...It's time ...
Tá sé déanach!It's late!
Las an solasPut on the light
Múch an solasTurn off the light
David Piano
I like to play piano.Is maith liom seinm ar an bpianó
I play piano with my mom.Seinnim ar an bpianó le mo Mhamaí
The piano is in the percussion family.Tá an pianó sa clann cnaguirlisí.
There are eighty eight keys on the piano. Some are white and some are black.Tá ochtó a hocht eochracha ar an bpianó. Tá cuid acu bán agus cuid eile dubh.
The lowest key is A and the highest key is C.Is í A an eochair is ísle agus is í C an eochair is airde
There are three pedals on the piano. The pedal on the right makes the note longer.Tá trí troitheáin ar an bpianó. Déanann an troitheán ar dheis an nóta níos faide.
I can play a song called Prelude. It was written by Johann Sebastian Bach.Is féidir liom amhrán darb ainm Prelude a sheinm. Johann Sebastian Bach a scríobh é.
I go for piano lessons. My piano teacher's name is Sabine.Téim do cheachtanna pianó. Sabine is ainm do mo mhúinteoir pianó.
I have passed the grade 4 exam. I am studying for the grade 5 exam.Tá an scrúdú grád 4 rite agam. Táim ag staidéar don scrúdú grád 5.

Tags

By year

  1. 2020 (14)
  2. 2019 (17)
  3. 2018 (2)
  4. 2017 (11)
  5. 2016 (3)
  6. 2015 (6)
  7. 2014 (3)
  8. 2013 (11)
  9. 2012 (25)